کلیه بازاریاب ها میتوانند با تماس با مدیریت شرکت دکورادو و ثبت نام در بخش همکاری در فروش با دکورادو به صورت درصدی همکاری داشته باشند