برخی از محصولات با توجه به تنوع محصولات ممکن است با تاخیر بسیار زیادی در فروشگاه درج شود و به همین منظور شما میتوانید هر محصول دکوری که نیاز دارید و در فروشگاه هنوز ثبت نشده است را به ما بگویید تا در صورت موجود بودن برای شما ارسال کنیم

برای این کار میتواندی از فرم زیر استفاده کنید :